ഇലെക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലും ഇൻ‌വെർട്ടർ ഫ്രിഡ്ജും പിന്നെ BLDC ഫാനും ‘സൗജന്യ‘സോളാർ പാനലും

തയ്യാറാക്കിയത് : Viswa Prabha ഇലൿട്രിസിറ്റി ബില്ലും ഇൻ‌വെർട്ടർ ഫ്രിഡ്ജും BLDC ഫാനും ‘സൗജന്യ‘സോളാർ പാനലും ================== [ഡിസ്‌ക്ലെയിമർ: ഞാൻ KSEBയുടെ ഒരു ജീവനക്കാരനോ കരാറുകാരനോ ഔദ്യോഗിക കൺസൾട്ടന്റോ അല്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പോലെ, ഒരു ഉപഭോക്താവു മാത്രമാണു്. KSEB ചെയ്യുന്ന നല്ല…

Continue Reading ഇലെക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലും ഇൻ‌വെർട്ടർ ഫ്രിഡ്ജും പിന്നെ BLDC ഫാനും ‘സൗജന്യ‘സോളാർ പാനലും

ഒരു മധ്യവയസ്കന്റെ പത്ത് കല്പനകൾ…

തയ്യാറാക്കിയത് : നസ്സീർ ഹുസൈൻ ഒരു മധ്യവയസ്കന്റെ പത്ത് കല്പനകൾ... ഏതാണ്ട് നാല്പത്തിയഞ്ചു വയസിനോടടുത്ത് പ്രായമാകുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പിടിപെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു മധ്യ ജീവിത പ്രതിസന്ധി എന്ന് മലയാളത്തിൽ അധികം പറഞ്ഞു കേൾക്കാത്ത മിഡ് ലൈഫ് ക്രൈസിസ്. ലോകം മാറ്റുവാൻ…

Continue Reading ഒരു മധ്യവയസ്കന്റെ പത്ത് കല്പനകൾ…